Comunicat

“Consolidarea poziției pe piață a SC OPTIROM SRL, cu sprijin POR”

 

                SC OPTIROM SRL a implementat incepand cu 09.02.2021 proiectul cu titlul: “Consolidarea poziției pe piață a SC OPTIROM SRL, cu sprijin POR”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitatea exploatarii economice a ideilor si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului a fost dat de nevoia de consolidare a pozitiei pe piata a societatii SC OPTIROM SRL, si se regaseste in planificarea strategica a societatii, fiind, totodata, relevant pentru obiectivele specifice ale POR Axa Prioritara 2.1 – consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala.

Consultanta in managementul proiectului, precum si serviciile de publicitate si informare aferente proiectului au fost asigurate de catre SC MUNDI BUSINESS CONSULT SRL.

Ca urmare a implementarii proiectului finantat cu sprijin POR, SC OPTIROM SRL, a  dotat laboratorul/atelierul de optometrie prin achizitia a 4 echipamente de producție performante (SC ESSILOR ROMANIA SRL), 4 echipamente IT + 1 multifunctionala laser color, 1 centrala telefonica cu 2 telefoane, 1 aspirator inteligent (SC 1A.C.S.I.S ABSOLUT SRL), mobilier (SC ACP MOBILA & DESIGN SRL), instrumente care asigura desfasurarea activitatii in conditii de incluziune si durabilitate (sistem semnalizare persoane cu dizabilitati (autocolante) – SC CORLY COLOR SRL, pubele colectare selectiva – DANTE INTERNATIONAL SA,) și amenajarea spațiului de producție care presupune executarea unor lucrări care nu necesită autorizație – inclusiv iluminat cu led – și echipamente și instalatii care necesită montaj -inclusiv panouri solare (SC ARB CONSTRUCTII SRL). A fost asigurata resursa umana necesara operarii investitiei prin crearea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga, una dintre aceste persoane noi angajate provenind din categorie defavorizata.

Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la indeplinirea obiectivului general al proiectului. Totodata indeplinirea indicatorilor si atingerea rezultatelor au avut un impact social, in special economic prin: cresterea calitatii produselor oferite pacientilor prin introducerea de noi tehnologii de fabricare lentilelor progresive care vor da posibilitatea realizarii unor produse cu functionalitate si estetica mult imbunatatite, cresterea competitivitatii firmei prin asigurarea unei baze materiale moderne, ceea ce va determina cresterea calitatii si diversitatii produselor oferite clientilor, o crestere a perfomantelor financiare si consolidarea pozitiei pe piata de profil din judetul Iasi si regional a firmei SC OPTIROM SRL. De asemenea, proiectul a avut un impact social direct pentru persoanele care au fost angajate pe locurile de munca nou create si unul economic prin contributiile ce sunt platite la bugetul de stat pentru salariile acestora.

Reusind sa atinga indicatorii propusi in proiectul de finantare, promovand actiunea acestuia in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR , SC OPTIROM SRL anunta, dupa o perioada de aproximativ 15 luni de zile de la demarare, finalizarea implementarii proiectului propus spre finantare.

Proiectul (cod SMIS 133552) a avut o valoare de 800.585,00  lei, din care 667.560,50 lei valoare eligibila acordata din Fondul de Dezvoltare Regionala (FEDR) (453.941,13 lei) si bugetul national (80.107,27 lei)  si a fost  implementat la sediul social al SC OPTIROM SRL, situat in Municipiului Iasi, Str. Ciurchi nr. 108, Judetul Iasi.   

 

Date de contact:

Irina – Elena GHERGHEL – ROMANESCU

Telefon: 0765.214.888

SC OPTIROM SRL

Data de incepere a proiectului: 30.08.2019

Data de finalizare a proiectului: 31.05.2022

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.